Lista aktualności Lista aktualności

Problem z sosną

Kolejny gatunek na liście drzew dotkniętych zjawiskiem zamierania.

Sosna dołączyła ostatnio do świerka i jesiona, które od lat masowo znikają z naszych lasów. Ostatnie kontrole drzewostanów w leśnictwach Biechów i Szklary wykazały obecność szeregu szkodników owadzich oraz grzyba z gatunku Heterobasidion annosum (korzeniowiec wieloletni). Na pniach stwierdzono ślady żerowania przypłaszczka granatka i rębacza pstrego, w koronach natomiast bardzo groźnego kornika ostrozębnego. Na większości osłabionych drzew występuje jemioła – półpasożyt mogący w skrajnych przypadkach doprowadzać do obumierania drzew. Problemy sosny wynikają głównie ze zmian klimatycznych. Występujące od kilku lat letnie susze osłabiają drzewa, jednocześnie są sprzyjające dla atakujących je owadów. Dodatkowo zmiany te sprzyjają wzrostowi drzew liściastych, które konkurują z sosnami o wodę w glebie.  Podobnie działa jemioła, tyle że wysysa ona wodę bezpośrednio z gałęzi drzew. Problem dotyczy już tysięcy drzew. Sosna zwyczajna jest jednym z najważniejszych drzew w nadleśnictwie (udział blisko 20 % liczony według gatunków dominujących). Podobnie jak w przypadku świerka, podstawowym zadaniem jest wyszukiwanie i usuwanie z lasu drzew opanowanych przez szkodniki owadzie. W przypadku grzyba H. annosum  zaleca się sztuczne zakażanie pniaków preparatami z konkurencyjnym grzybem Phlebiopsis gigantea (żylica olbrzymia). Nie ma natomiast skutecznej metody zwalczania jemioły, można jedynie wycinać silnie opanowane drzewa (ograniczanie rozmnażania się półpasożyta).