Lista aktualności Lista aktualności

Odnawiamy las na Biskupiej Kopie

W ostatnich tygodniach na stokach naszej najwyższej góry posadzono ponad 30 tysięcy sadzonek buka.

Prawie osiem hektarów nowego lasu powstało w efekcie prac wykonanych w rejonie Przełęczy Mokrej. Nasadzenia wykonywane są głównie w wyższych partiach gór ze względu na niemożność uzyskania nowego naturalnego lasu, tj. z dużym udziałem buka. Buk uważany jest za naturalnie dominujący składnik lasów regla dolnego Sudetów. Lasy bukowe (z udziałem innych gatunków) porastały dawniej cały masyw Kopy Biskupiej, dominując od wysokości 500 m. n. p. m. W ciągu ostatnich kilku wieków zostały zastąpione przez sztuczne monokultury świerkowe, których czas minął wskutek zmian klimatycznych. W latach 2015-2017, w wyniku cięć związanych z usuwaniem skutków klęski kornikowej, na zboczach Biskupiej Kopy i Srebrnej Kopy powstała „odlesiona” powierzchnia wielkości około 200 hektarów. W niższych partiach buk znakomicie odnawia się sam. Powstanie naturalnego lasu bukowego w wyższych położeniach potrwałoby jednak wiele lat. W efekcie działań gospodarczych proces ten zostanie znacznie przyspieszony.