Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Prudnik w liczbach VIII

Jeden traci, drugi zyskuje. Jak zmienił się skład gatunkowy naszych lasów.

Lasy zawsze były i pozostają tworem bardzo dynamicznym. Ciągłym zmianom ulega przede wszystkim ich skład gatunkowy. Dzieje się tak pod wpływem wielu czynników, z których dwa zasługują na szczególną uwagę. Są to zmiany klimatyczne oraz potrzeby człowieka. Przez ostatnie kilkaset lat w gospodarce leśnej preferowane były gatunki iglaste, sosna na niżu, świerk w górach. Klimat długo wydawał się nawet sprzyjać naszym upodobaniom, w ostatnich 2-3 dekadach sytuacja uległa jednak zasadniczej zmianie. Globalne ocieplenie w sposób drastyczny przebudowało nasze lasy pod względem dominujących gatunków drzew. Choć w nadleśnictwie liderem był zawsze dąb, jeszcze 30 lat temu po piętach deptał mu świerk, a na trzecim miejscu była sosna. Dziś dąb ma dwukrotnie większy udział niż druga na podium sosna, trzeci jest robiący zawrotną karierę buk, świerk natomiast praktycznie przestał się liczyć. Szczegółowe zestawienie zmian składu gatunkowego lasów w nadleśnictwie przedstawia poniższa tabela, która w % pokazuje udział powierzchniowy liczony według gatunków panujących.

Gatunek

Rok 1987

Rok 1998

Rok 2008

Rok 2018

Dąb

28,1

31,6

36,6

41,6

Świerk

26,8

19,6

15,8

2,4

Sosna

16,3

16,6

16,5

19,3

Brzoza

8,8

9,8

7,3

6,8

Modrzew

6,7

7,1

5,6

6,9

Olsza

3,3

3,3

3,9

4,4

Lipa

2,9

3,2

3,3

3,9

Jesion

2,6

3,5

3,6

3,1

Buk

2,0

3,1

5,2

10,3