Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Prudnik w liczbach VII

1200 km – przybliżona długość granicy terenów w zarządzie nadleśnictwa.

Gdyby ktoś chciał obejść wszystkie lasy nadleśnictwa idąc skrajem, musiałby pokonać trasę bliską odległości z Prudnika do Londynu (w linii prostej). Troska o majątek Skarbu Państwa to jedno z najważniejszych zadań pracowników administracji LP. Majątkiem tym, zgodnie z ustawą o lasach, są grunty oraz lasy oraz inne nieruchomości i ruchomości związane z gospodarką leśną. Mienie to (zwłaszcza grunty) musi być odpowiednio wydzielone z otoczenia. Służy temu 16686 znaków granicznych (według stanu na koniec 2017 roku) czyli zwykle betonowych kamieni umieszczanych w każdym załamaniu linii rozgraniczającej grunt państwowy od innej własności. Pilnowanie podanej wyżej długości granicy stanu posiadania oraz strzegących jej znaczników stanowi spore wyzwanie. W miejscach, w których ma ona charakter granicy polno-leśnej, może być naruszana lemieszem rolniczego pługa. Często jednak przebiega wzdłuż terenów zabudowanych i takie miejsca przysparzają najwięcej kłopotów.