Lista aktualności Lista aktualności

Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

Europejskie Dni Dziedzictwa to idea mająca na celu upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, historii i kultury. EDD to swoisty manifest wskazujący szerokiemu audytorium właściwe miejsce jakie zajmuje  i powinno zajmować dziedzictwo, jego znaczenie i rolę w kształtowaniu naszej tożsamości  i przestrzeni. To także ciekawa oferta spędzania czasu wolnego, która prowokuje do refleksji, zgłębienia wiedzy, a także stawia pytania o potrzebę ochrony dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Drzewa są istotnym i często mało docenianym elementem krajobrazu każdej miejscowości. Chcąc uzmysłowić młodemu pokoleniu, jak ważne znaczenie dla człowieka i jego otoczenia spełniają drzewa, Nadleśnictwo Prudnik i Muzeum Ziemi Prudnickiej przygotowały warsztaty dendrologiczne. Na zajęciach dzieci poznawać będą m.in. najważniejsze gatunki drzew, ich budowę i życie oraz techniki mierzenia wysokości. Przybliżona zostanie także rola drzew na terenach zurbanizowanych.

Informacje o warsztatach znajdują się na stronie muzeum:

http://www.muzeumprudnik.pl/muzeum-news-207-europejskie_dni_dziedzictwa_w_prudniku.html