Lista aktualności Lista aktualności

Bezpieczeństwo na szlaku

W rezerwacie Cicha Dolina ściętych zostanie ponad 500 niebezpiecznych suchych drzew. Drewno zostanie w lesie do naturalnego rozkładu.

Zamarłe świerki stanowią zagrożenie dla osób wędrujących szlakami turystycznymi wzdłuż granic rezerwatu. Chodzi o opadające suche gałęzie oraz efekty działania wiatru (powalanie i łamanie drzew). Prace zostaną wykonane zgodnie z pisemnymi zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Ścinane będą drzewa w odległości do 30 m od szlaków. Drewno zostanie pozostawione w rezerwacie do naturalnego rozkładu. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zagospodarowanie drewna tak jak w lesie gospodarczym (np. przy ryzyku zniszczenia młodego pokolenia lasu). Prace zostaną częściowo wykonane przy wykorzystaniu harwestera. Termin ich zakończenia został ustalony na 24 grudnia. Do tego czasu, na drogach przebiegających wzdłuż rezerwatu możliwe są utrudnienia w ruchu turystycznym.